Proč Jako VěDec Nebudu Volit DanušI Nerudovou? Tldr: Její čInnost V Pozici VěDkyně I Rektorky Je Problematická A VšEchna Svá Pochybení Zatlouká

Jakub Drapal


twitter thread from Jakub Drapal
Proč jako vědec nebudu volit Danuši Nerudovou? TLDR: Její činnost v pozici vědkyně i rektorky je problematická a všechna svá pochybení zatlouká. Zhodnocení jejího působení jako vědkyně a manažerky je přitom zásadní, protože to je to hlavní, co v životě dělala. (1/n)
Její vědecké publikace jsou problematické z několika hledisek: Publikování velkého množství nekvalitních článků (využívání skulin systému), neschopnost publikovat kvalitní výsledky a připodepisování se pod články v oborech, kterým nerozumí (falšování autorství). (2/n)
1.1. Využování skulin systému: Dlouhodobě publikuje v angličtině v českých a slovenských nepříliš kvalitních časopisech (např. Zemědělská ekonomika, Ekonomický časopis, Politická ekonomie, Prague Economic Papers či v litevském Inzinerine ekonomika). (3/n)
První článek, který publikovala ve kvalitním časopise, je ten, u kterého pravděpodobně zfalšovala autorství (viz 1.3). První článek ve slušném mezinárodním ekonomickém časopise publikovala až v roce 2017, tedy ve stejném roce, kdy byla jmenována profesorkou. (5/n)
Jinak silně publikovala ve sbornících a až na naprosté výjimky z konferencí v Brně, Praze, Ostravě, Zlínu a Bratislavě. Jak by řekly děcka z našeho letního tábora, nič moč. (btw: Vše lze jednoduše dohledat na webofscience.com/wos/author/rec…; popisuji pouze publikace zde obsažené.) (6/n)
Její přístup lze popsat jako „na čárky.“ Vynaložit co nejméně úsilí na splnění čárek pro docenturu a profesuru. Přístup, který je v ČR ve společenských vědách častější, ale dlouhodobě škodlivý. Vypovídá o tom, že osobě nejde o kvalitní publikace (nebo neví jak na to). (7/n)
Ona o tom věděla. Pohybuje se totiž v oboru, který je silně postaven na publikacích v kvalitních časopisech a na jejich seřazení dle kvality (srov. prorektor UK: „ekonomie funguje velmi blízko přírodním vědám v přístupu k tom, jak hodnotit vědu“ – ukforum.cz/rubriky/radio/…) (8/n)
Vědomě a dlouhodobě volila pro ni jednodušší cestu, která ale dlouhodobě ničí vědu, protože nevede k rozšíření poznání. Aby z toho měla prospěch. Sorry, jako, ale tohle není dobrá vizitka vědce. (9/n)
1.2. Neschopnost publikovat kvalitní výsledky: V hodnoceních nejlepších výsledků 2017+ má jedinou publikaci hodnocenou 5 (nejhorší). Pokud v letech 2016-2017 neměla žádnou funkci a v roce 2017 se stala profesorkou, další evidence o neschopnosti publikovat kvalitně. (10/n)
Toto není známka kvalitního vědce. Data dohledatelná zde: hodnoceni.rvvi.cz/public/h21/VO%…. (11/n)
1.3. Falšování autorství: V roce 2016 se připodepsala pod článek z oboru biomedicíny, který nemá nic společného s jejím oborem. Evidentně k němu nemohla nic přidat. Více viz vlákno top ekonoma Jakuba Steinera (). (12/n)
2. Druhý zásadní problém: Při vedení univerzity se asociovala s problematickými lidmi a problematicky řídila univerzitu. (13/n)
2.1. Její prorektor Adam publikoval predátorsky. Predátorské časopisy fungují tak, že jim zaplatíte a oni vám článek bez detailních recenzí vydají. Produkoval jeden článek za pět dní, což je tak strašně jasná stopka, že to nelze ignorovat. (viz vedazije.cz/clanek/clanek-…). (14/n)
Je nepředstavitelné, že o tom nevěděla. Po dobu 4 LET, kdy byl její prorektor pro tvůrčí čínnosti. Neřekla nic ani ve chvíli, kdy chtěl kandidovat na rektora. O věci začala mluvit až ve chvíli, kdy se to začalo diskutovat veřejně. (15/n)
Naznačuje to, že kolegu hodila přes palubu, až když se o problémech začalo mluvit – byť o jeho problémech dlouho věděla. A pokud o nich nevěděla, tak to je za mne velmi podobná hrubá nedbalost, kterou je potřeba probrat. (16/n)
Co mi vadí ale nejvíce, je, že všechna svá možná pochybení zatlouká a odmítá odpovídat novinářům. (19/n)
3.1. Na plagiátorskou kauzu Adama jsem se jí přímo zeptal v diskuzi na sociální síti. Odpověděla extrémně obecně, že ona zareagovala včas (což rozhodně není pravda), a na kladenou otázku vůbec neodpověděla – odpověděla jen, že ona je ten klaďas. (20/n)
3.3. Danuše Nerudová opakovaně ukazuje, že jí jde víc o sebeprezentaci, než o instituci samotnou, na což si stěžovali lidi z Mendeleovy univerzity. Nechci příliš za prezidenta někoho, kdo bude klást svoje dobro před dobro instituce. (22/n)
3.4. Na otázky odmítá odpovědět HROTu, Deníku N, Respektu a dalším. Místo toho odpoví na otázky v StandaShow. Jako VÁŽNĚ? To by dělala jako prezidentka? Odmítnout odpovědět kvalitním médiím a jde do (náhodné) internetové relace? Děkuji, ale dalšího Zemana nechci. (23/n)
3.5. Kdyby vystoupila a řekla: Akademická politika je trochu svinstvo a o kompromisech; můj problém s ní by byl menší. Akademická politika je o obojích a nejde se v ní nijak neušpinit, zejména ve společenských vědách. Místo toho ale Nerudová zatlouká. (24/n)
Kdyby řekla: Nechtěla jsem být vědkyní, chci dělat management vědy, ale v ČR bez profesury neuspějete, tak jsem šla cestou nejmenšího odporu. Řekl bych: Ok, nelíbí se mi to, osobně by mi byla nesympatická, ale za překážku v kandidatuře bych to neviděl. To neřekla. (25/n)
Nebo: Jasně, kolega publikoval divně. Univerzitě ale přinášel tolik peněz, že jsem spíše přimhouřila oči (a měl silné postavení). Zejména ve společenských vědách je málo peněz. Není to ideální, ale co máme dělat? (26/n)
4. Nevěřím, že prezident má být svatý. Danuše Nerudová ale za sebou nemá nic pořádného jiného, než vědu a management univerzity. A obojí má hodně kaněk, přičemž žádnou nepřizná. Mám-li možnost volit někoho lepšího, budu. (28/n)
Jaká je alternativa? Rozhodně ne Tomáš Zima (můj bývalý rektor). Kdyby měl jen malou šanci na zvolení, tak bych sepsal delší list jeho nejrůznějších pochybení a neetických praktik. (29/n)
Výrazně přijatelnější je za mne Petr Pavel. Ano, před 35 lety jednal výrazně nemorálně. Třicet let ale sloužil této zemi a sloužil jí perfektně. Máme-li odpouštět a umožňovat lidem se rehabilitovat, jak jinak by to mělo vypadat? (30/n)
A ano, pokud do druhého kola postoupí Nerudová s Babišem, budu volit Nerudovou s lehce skřípějícími zuby. Přijde mi ale zásadní už nyní ukázat na nedostatky Nerudové. Minimálně proto, že v druhém kole se na ní najde mnoho prohřešků. Proto nyní nemlčím. (31/n)
Neplánovaný dodatek: Pokud toto vlákno kohokoli přimělo volit Babiše namísto Nerudové nebo nevolit prosím, prosím volte Nerudovou. Babiš je zlo pro tuto společnost – na to ale stačí základně sledovat média.
A tedy ještě jeden. PP za mne není ideální volba, můj ideální kandidát je jiný. Ale už v prvním kole uvažuji pragmaticky. Proto jsem zdůraznil PP, protože mám dojem, že lze vybírat jen mezi PP, AB a DN. Chápu, že to jiní vnímáte odlišně. Já volím strategicky už v prvním kole.

Leave a Reply

Your email address will not be published.