Korona Vi̇RüS Ve şEytan 1- ✔️Korona VirüSü Kimler Ne AmaçLa çıKardı? ✔️Bundan Sonra Neler Olacak? ✔️İMan Edenler Olarak Ne YapmalıYıZ? Bu KaydıMıZda Bunları Anlatmaya


twitter thread from
KORONA VİRÜS VE ŞEYTAN
1-
✔️Korona virüsü kimler ne amaçla çıkardı?
✔️Bundan sonra neler olacak?
✔️İman edenler olarak ne yapmalıyız?

Bu kaydımızda bunları anlatmaya çalıştık.
(Bu sohbetimiz 4 nisan 2020 tarihinde kaydedilmiştir )

open.spotify.com/episode/1v0v7v…

2-Bu virüs şu anda baş şeytan İblisin kontrolü altındaki küçük şeytanlar tarafından kumanda ediliyor.
Yeryüzünde şeytan olan, şeytanlaşmış insanlar ve cinniler var ve bu kasıtlı olarak çıkarılmıştır
İblis ve ümmetinin bu virüs ve benzer musibetleri çıkarmalarındaki amacı şudur:
3-Yakın zamanda buzullar eriyecek ve Nuh Tufanında olduğu gibi dünyayı sular kaplayacaktır. Zira Nuh tufanında söz konusu olan sular hiçbir yere gitmemiş, buz olup kenara çekilmiştir. Bu sular elbette ki kademe kademe yükselecektir.
4-Yakın vakitte eriyen buzulların okyanusları 3 metre yükseltmesiyle karalardan geriye takribi 3 te 1 kadarı hatta daha azı kalacaktır.
Bunlar size çok uzak ya da inanılmaz gelebilir. İnsanoğlu normal hayat şartları içerisinde iken öleceğini bilir ama “bana gelmez” zanneder.
5-4-5 ay önce her şey farklı idi ama bir anda her şey değişti. Olmaz diyorduk nasıl oldu? Hastalık ile dünyada bir anda şartlar hayatlar, davranışlar gibi bir çok şey değişti Eğer bu gün bu durumda bizler bunları anlayamıyorsak o zaman daha da hiç kimse, hiçbir şey anlamaz
6-Tıpkı bu virüsün bir anda çıkışı gibi buzullar da eriyecektir ve kara parçalarının 3/2 sinden fazlası sular altında kalacaktır. Siyonistler bu suların yükseliş zamanında geriye kalacak olan kıt topraklarda kendilerinin yaşayabilmesi için virüsü ortaya çıkarmıştır.
7-İblis buna bilgi ve bilim ile yardım etmiştir ki vakit geldiğinde hem ifritlerden hem de insan ve cinnilerden şeytanlaşmış olan kendi ümmeti sağ kalabilsin.
8- Vakit geldiğinde baş gösterecek olan kargaşa ve düzen bozukluğunda ümmetinin rahatlığını ve yaşamını sağlamak amaçtır.
Böylelikle Allah’ı tanıyan ve iman edenler değil onun ümmeti yaşayacaktır. İblis için asıl olan, temel gaye budur.
9-Kısa bir süre sonra bu virüsten sonra tüm dünya geneli kurtulacak ancak bu son olmayacaktır. Çünkü asla unutmayalım ki şeytan burada olan tüm şeytanlaşmış kullara her zaman bilgisiyle ve bilim ile desteğini verir. Onlar ise bu dünya da o virüsü vs ne ise bulmak için çalışırlar.
10- Bundan bir 10 yıl sonra virüs çok daha ağır bir darbe şeklinde geri gelecektir. Doğrusunu rabbimiz bilir.

Burada biz iman edenler için yapmamız gerek Allah cc emirlerine uymak ve imanımızı kuvvetlendirerek kendimizi hazırlamaktır. Bu şeytana açacağımız en büyük savaşımızdır

11-Bizler eğer ki müminsek ve akıllıysak önemli olanın yaşam şartları ve konfor değil iman etmek olduğunu bilip bu şekilde elimizden geleni yapmalıyız. Bu gün insanlar seçimlerini doğru yapmadığı için Allaha Teala uyarıyor. Çünkü şeytan daha çok çalıştı.
12-Bu yüzden ona müsaade ediyor, çalışana veriyor. Şeytanın ümmeti, şeytanlaşmışlara oy verenler, emek verenler çöplerin içine dahi düşseler, boğulsalar, aç susuz dahi kalsalar kendi davalarını satmıyorlar ancak iman edenler bir takım çıkarlar için hemen satıyorlar.
13-Savaş Allahu Teala’nın dinine karşıdır. Her hangi bir ülke üzerine değildir. Bu gözle bakıp evimizi ve yurdumuzu korursak inancımızı da muhafaza edebiliriz. Zira ülkemizi koruyamaz isek zaten ibadet bile farz değildir.
14-Yönetim imansızların kontrolüne geçer ise Allahu Teala’nın dini ortadan kalkmaya doğru gider.

Bizler Allahu Teala’ya Kalu Bela’da verdiğimiz söz üzerine buradayız.”Yeryüzüne gidelim orada derecemizi daha fazla yükseltelim sana daha fazla ibadet edelim” sözümüz üzerine geldik

15-Bizler burada olan imanımızı da kaybedebiliriz. Emin olalım ki bugün virüs geldiği gibi belki bir 10 yıl sonra tekrar gelecektir. Ölüm kapımızı çalacaktır. İşte o vakit hepimiz Rabbimizin karşısında tüm bunların hesabını vereceğiz. Savaş, şeytanın bizlere açtığı savaştır.
16- Bu akşam;
✔️Korona virüsün çıkarılması neticesinde insanların aşılanması ile ne amaçlandı
✔️bu aşılar yakın gelecekte ne tür ölümcül bir soruna sebep olacak
ve en önemlisi
✔️BUNDAN NASIL KORUNACAĞIMIZ ile ilgili manevi hocalarımızdan aldığımız bilgileri paylaşacağız inşallah
17- Serinin baş kısmında korona virüs ve benzeri musibetlerin hangi amaçla ve kimler kullanılarak insanlığa musallat edildiğini anlatmış ve bunun sadece başlangıç olduğunu, yıllar içinde yeni ve şekil değiştirmiş halde başka virüsler, frekans saldırıları olacağını belirtmiştik.
18-Burada temel amaç “iblis ve ona tabi olanların güçlenmesi, sular yükselip dünyada yaşanılabilir alanlar azaldığında kendi taraftarlarının yaşayabilmesidir” demiştik.
19-Virüs salgının hemen akabinde (ne rastlantıdır ki) çok hızlı bir şekilde bir takım aşılar kurtarıcı olarak sunuldu. Bu aşıları olup olmamamız konusunda bizlere çok sorular soruldu. Bunun üzerine maneviyattaki hocalarımıza danışarak aldığımız bilgileri anlattık.
20-Aşının olunup olunmaması kişinin kendi iradesindedir, biz “ol ya da olma” demeyiz. An itibarı ile aşılama konusu sona yaklaştı, biz de en azından bu aşamadan sonra aşıların yol açabileceği sonuçlar ve bunlardan korunma yolunu paylaşarak görevimizi yapmak istedik.
21-Anlattıklarımıza inanan kadar inanmayan da oldu. Bu anlatacaklarımıza elbette itirazlar olacak ve “bilimsel” kanıtlar istenecektir ancak biz üzerimize düşeni yapalım zaten gerçeği zaman gösterecektir.

Doğrusunu Rabbimiz bilir.

22-AŞILAR NEYE SEBEP OLACAK ?

Öncelikle bundan başlayalım:

Aşıların doğal yollarla olmaksızın mutasyona uğruyor olduğu, farklı farklı yaş guruplarında farklı reaksiyonlar ile devamlılık gösterdiği manevi hocalarımız tarafından bildirildi.

23-Geçmiş dönemdeki Çin aşıları hariç, bu ve bundan sonraki bazı aşıların içerisine katılan bir madde nedeniyle tahmini 2025 ve sonrasında mutasyona uğramış halde tekrar yayılacak bir virüsten bahsedildi.
24-2025 ve sonrasında mutasyona uğramış halde tekrar yayılacak bir virüsün tetiklemesi ile birlikte şu anda aşı olanların bir kısmının bu aşının içindeki maddeyle reaksiyon göstereceği, bu reaksiyondan sonra da oluşan etkilerin ciddi,hızlı ve anlık ölümlere yol açacağı anlatıldı
25-Bunun artık virüs konusundan da çıkıp farklı tip hastalıklara dönüşeceği de söylendi. (ki bunu gençler dahil çeşitli yaş gruplarında ciddi olarak aşıya bağlı çeşitli etkiler şeklinde görmeye başladık )

Soru şu:
Peki bu aşıların etkilerinden nasıl korunacağız ?

26-MEVCUT AŞILARIN ETKİLERİNDEN NASIL KORUNACAĞIZ?

Peki bununla ilgili “nasıl korunuruz” diye sorduğumuzda;

“Su ile” diye cevap verildi.

27- Su içerek nasıl korunacağız ?

“Herkes suyu içiyor, ölümler nasıl olacak” diye sorduğumuzda;
“İman etmiş olanlar ve Allah’ın emrine uymuş olanlar bundan korunacaktır” ancak şu şekilde;

“Suyu Besmele ile ve şifa niyetine özellikle niyet ederek içeceksiniz” denildi

28-Suyu imanlı insanlar besmele ile içtiğinde suyun yapısının değiştiği, değişen bu yapının da vücuttaki (ki vücudun çoğu sudur) her türlü virüs ve bakterilerle savaşabilecek güçte olduğu, bir insanoğlunun kesinlikle suyun etkisini ve gücünü yok edecek bir şey üretemeyeceği,
29-Besmele ile içilen su vesilesiyle ancak gerçekten iman etmiş kulların aşının bu etkisinden korunabilecekleri bildirildi.

Şunu doğru anlayalım:
Müminler ile “Müslüman olduğunu zannedenler” farklı kategorilerdedir.

30-Müslümanlar olarak “mümin” olmak için çabalamak, itikadımızı kontrol ederek eksikleri gidermek, düzeltmek gerekir.
Bazen besmele çekilir ama dil zikreder kalp zikretmez. O halde değil, kalben Besmele çekilmeli.
31-Bu şekilde doğru itikat sahibi olmak kaydı ile “Şifa niyetine Besmele ile” içilen suyun bu tip her türlü virüsü ve bunların yan etkilerini Rabbimizin izni ile imha edeceğini hocalarımız bildirdiler.
32-Müslüman olmayanlar ya da kendilerini müslüman sananlar, itikatları ile ilgili problemleri olanlar, besmeleyi çekmeyi unutan veya besmeleyi söylerken yarım yamalak bilinçsizce yapanların bu durumdan daha çok etkileneceği aşikardır.
33- Gerçekten teslim olmuş, her şeyi olduğu gibi kabul etmiş, bununla birlikte de Allah rızası için Rabbimizin emrini dinlemek üzere her işinde besmeleyi çeken özellikle suyu içerken besmeleyi çekenler için durumun farklı olduğu iletilmiştir.
34-Ölümlerin çoğunlukla Müslüman olmayanlardan olacağı, Müslümanların bundan çok az etkileneceği, etkilenmenin de imanlarında ki zaaf kadar olacağı bildirilmiştir.
35-Manevi hocalarımız bundan sonra da belli yıllar içinde virüsün farklı isimlerle, farklı şekilde devam edeceğini, bunun iblisle, iblisin uşakları ve şeytanlarla iman etmişlerin değişik çabalarının sonucu olacağını ilettiler.
36-Unutmayalım;
Bunları bilip hazırlıklı olmamız, kendimizi imanımızı itikadımızı sağlam tutmamız en büyük silahımız ve kalkanımızdır.
Elbette doğrusunu Rabbimiz bilir.
37-Bu anlatılanlar genel itibarı iledir. Virüsten, aşıdan her ölenin yüzde yüz imansız ya da zaafiyeti olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.
Rabbimiz kimi kullarını virüsü aşıyı vesile edip şehit olarak almak isteyebilir, geçirdiğimiz süreçte almıştır da.

İstisnalar ise kaideyi bozmaz

38-Bill Gates ‘in”korona grip gibiymiş ” söylemi ekseninde bir tartışma yürütülüyor. Burada öneli olan grip gibi olup olmaması değil, yayılan bu virüs sayesinde büyük kitleler halinde insanlara aşılama yapılmış olması ve bunun nelere sebep olacağı !

39-Plana göre;
Verilen sıvının içindeki bazı maddeler bir zaman sonra bağışıklığı yok edecek ve tahmini 2025 yılı gibi çıkacak başka bir virüs ile tetiklenerek ani ve kitlesel ölümlere yol açacak.

Olan oldu, önemli olan bundan nasıl korunacağız ?
👇🏼👇🏼👇🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published.